Regler

Allmän information:

 1. Lyssna på och respektera "Crew".
 2. Det är nolltollerans mot alkohol och/eller droger under evenemang.
 3. Det råder nötförbud under evenemang.
 4. Upplan har inget ansvar för medtagna värdesaker. Ta med värdesaker på egen risk.
 5. Inget springande i lokalen, detta får ske utomhus.
 6. Försök hålla en låg ljudnivå för att alla ska ha så trevligt som möjligt.
 7. För allas trevnad håll din plats ren och fin.
 8. Sätt ALLTID på korken på drycker. (flaskor kan välta över andras eller din egen utrustning)
 9. Sov på din egen madrass/liggunderlag och ingen annans.
 10. Det ska vart tyst i sovsalen från kl 00:00 till 08:00.
 11. Ta ej någon annans tillhörigheter.
 12. Ta av skorna på anvisad plats.